Vodovod in kanalizacija

V objektih, kot so hiše, stanovanja ali poslovni prostori, igrajo vodovodni in kanalizacijski sistemi ključno vlogo pri oskrbi s pitno vodo in odvajanju odpadnih voda. Ti sistemi so zasnovani za zagotavljanje učinkovite in varne oskrbe z vodo ter za odvajanje in obdelavo odpadnih voda.

Komponente vodovodnega sistema predstavljajo:

 • Vodovodna napeljava – V objektu običajno vključuje cevi, ventile in pipe, ki omogočajo pretok pitne vode od vodnega vira do posameznih pip, tušev, stranišč in podobno.
 • Vodomer – Uporablja se za merjenje količine porabljene vode, kar omogoča ustrezno evidentiranje porabljene vode porabnikov.
 • Vodni grelnik – V nekaterih objektih je vgrajen tudi vodni grelnik (bojler), ki ogreva vodo za potrebe ogrevanja in uporabo v gospodinjstvu.


Komponente kanalizacijskega sistema predstavljajo:

 • Odtoki in odtočne cevi – Preko njih se odvaja odpadna voda iz kopalnic, kuhinj, stranišč, pralnic in drugih virov v objektu.
 • Greznica ali povezava z javnim kanalizacijskim sistemom – V nekaterih primerih odpadne vode odtekajo v greznico, lahko pa so objekti povezani z javnim kanalizacijskim sistemom, kateri odpadne vode odvede v centralno čistilno napravo.


Vzdrževanje obeh sistemov je ključno za preprečevanje puščanj, zamašitev in drugih težav, ki lahko vplivajo na delovanje. Redno čiščenje in vzdrževanje napeljav ter pravilna uporaba vodovodnih in kanalizacijskih naprav so pomembni za učinkovito delovanje celotnega sistema.

Področje vodovodnih in kanalizacijskih sistemov vključuje naslednje storitve:

 • Vodovodne, kanalizacijske in hidrantne inštalacije pri novogradnjah in adaptacijah.
 • Montažo ali menjavo raznih vodovodnih elementov (kopalniških in kuhinjskih armatur, vodomerov, varnostnih ventilov, sifonov in podobno).
 • Montažo ali menjavo straniščnih školjk, pisoarjev, kopalniških kadi, podometnih splakovalnikov in podobno.
 • Montažo in menjavo grelnikov vode (bojler).
 • Odmaševanje ali čiščenje odtokov in vertikalnih cevi.
 • Zamenjavo ventilov, cevi in ostalih spojnih elementov.


V našem podjetju izvajamo v sklopu del povezanih z vodovodom in kanalizacijo vse zgoraj naštete storitve. Z naborom izkušenih strokovnjakov vam pred izvedbo svetujemo in predlagamo najučinkovitejšo izvedbo projekta. Storitve izvedemo na ključ, hitro in kakovostno.

Vas zanima ponudba?
Za VSE aktivnosti poskrbimo mi.