Električne inštalacije

Elektroinštalacije predstavljajo celoten sistem električnih napeljav in naprav v objektu, ki omogočajo prenos električne energije do različnih naprav, luči in električnih vtičnic. Gre za niz električnih komponent, ki so vgrajene v objekt, bodisi med gradnjo ali pozneje kot del vzdrževanja ali prenove objekta.

Osrednje komponente elektroinštalacij vključujejo:

  • Električne napeljave – To so električne žice, ki so vgrajene v stene, strope ali tla objekta in omogočajo prenos električne energije do različnih delov objekta.
  • Stikala in vtičnice – Stikala omogočajo odpiranje in zapiranje električnih tokokrogov, medtem ko vtičnice omogočajo povezovanje elektronskih naprav z električnim sistemom.
  • Osvetlitev – Elektroinštalacije vključujejo tudi napeljave za razsvetljavo, vključno s stropnimi lučmi, stenskimi svetili, talnimi lučmi in podobnimi svetili.
  • Električne omare – To so omarice, v katerih se nahajajo varovalke ali preklopna stikala, ki omogočajo nadzor nad električnimi tokokrogi in zagotavljajo varnost.
  • Zunanja razsvetljava – V nekaterih primerih lahko elektroinštalacije vključujejo tudi napeljave in naprave za zunanji del objekta ali okolico.


Pri prenovi objekta ali izgradnji novega, se izvajajo storitve elektroinštalacij, kot so vgradnja električnih omar, vezava in napeljava kablov, vgradnja luči, vgradnja stikal in vgradnja vtičnic. Elektroinštalacije so obširno področje, ki so del grobih in tudi zaključnih gradbenih del. Z elektroinštalacijami začnemo takoj po izkopih, nadaljujemo med postavitvijo betonske temeljne plošče in kasneje vseskozi med in po gradnji objekta.

Med groba gradbena dela elektroinštalacij v hiši spada v največji meri napeljevanje kablov in postavitev električnih omaric.

Med fina oziroma zaključna gradbena dela električne napeljave v hiši pa spada vgradnja luči, stikal in vtičnic. Takrat je seveda potrebno priklopiti tudi porabnike, kot so pralni in sušilni stroj ter peč za ogrevanje ali štedilnik.

Električar mora biti tako pozoren in vključen med celotno gradnjo objekta in venomer stati ob strani. Tu seveda ne gre le za projektiranje. Skoraj vsak gradbenik potrebuje delujoče elektroinštalacije, da lahko opravlja dela. Električarji tako pripravijo gradbeno električno omaro in opravijo ustrezne električne meritve. Ko so elektroinštalacije v hiši z dograditvijo objekta končane, je potrebno tudi redno opravljati električne meritve in električno napeljavo v hiši tudi ustrezno vzdrževati.

Naše podjetje se v sklopu storitev električnih inštalacij ukvarja z napeljavo elektrike, pametnimi inštalacijami in vsemi ostalimi storitvami elektroinštalacij. Tako zagotavljamo vse vrste vzdrževanja energetskih objektov in naprav, tudi v tuji lasti ali upravljanju. Poskrbimo za redne električne meritve, preglede in vsa morebitna popravila. Izdelamo tudi vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo. Storitve izvedemo na ključ, hitro in kakovostno.

Vas zanima ponudba?
Za VSE aktivnosti poskrbimo mi.