Električne inštalacije

Električne inštalacije

Zagotavljamo vse vrste vzdrževanja energetskih objektov in naprav, v tuji lasti ali upravljanju, odlikujejo pa nas zanesljivost, strokovnost, kakovost in konkurenčnost. Elektro inštalacije izvedemo profesionalno, natančno in hitro, prav tako pa poskrbimo za redne električne meritvepreglede in vsa morebitna popravila. Izdelamo pa vam tudi vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo.

Elektroinštalacije pomenijo vgradnjo električnih omar, vezavo in napeljavo kablov, vgradnjo luči, stikal in vtičnic. So obširno področje, ki so del grobih, a tudi zaključnih gradbenih del. Z elektroinštalacijami začnemo takoj po izkopih, nadaljujemo med postavitvijo betonske temeljne plošče in kasneje vseskozi med in po gradnji objekta. Med groba gradbena dela elektroinštalacij v hiši spada v največji meri napeljevanje kablov in postavitev električnih omaric. Med fina oziroma zaključna gradbena dela električne napeljave v hiši pa spada vgradnja luči, stikal in vtičnic. Tedaj je seveda potrebno priklopiti tudi porabnike, kot so pralni in sušilni stroj, peč za ogrevanje ali štedilnik. Če potrebujete napeljavo elektrike in pametnih inštalacij, je naše podjetje vaš idealen poslovni partner.

Dober električar bdi nad celotno gradnjo objekta in venomer stoji ob strani. Tu seveda ne gre le za projektiranje. Skoraj vsak gradbenik potrebuje delujoče elektroinštalacije, da lahko opravlja dela. Električarji tako pripravimo gradbeno električno omaro in opravimo ustrezne električne meritve. Ko so elektroinštalacije v hiši z dograditvijo objekta končane, je potrebno redno opravljati električne meritve in električno napeljavo v hiši tudi ustrezno vzdrževati.

Vas zanima ponudba?
Za VSE aktivnosti poskrbimo mi.