Rušenje in demontaža

Rušenje in demontaža v sklopu prenove objektov predstavljata proces odstranjevanja obstoječih struktur, materialov ali naprav z namenom priprave prostora za izvedbo novih gradbenih ali obnovitvenih del. Ti postopki so ključni del prenove in omogočajo izvajalcem, da začnejo graditi na novo, ali prenovijo in dogradijo obstoječe strukture. V sklopu tega se po navadi izvajajo naslednje storitve: rušenje objektov, reciklaža surovin, selitve, demontaža, skrb za okolje v sklopu rušenja in demontaže, transport, dvig bremen in s tem področjem povezana dokumentacija. Nekateri vidiki pri rušenju in demontaži, na katere moramo biti pozorni in jih upoštevati:

  • Zavarovanje prostora – Pri rušenju in demontaži je pomembno skrbeti in preprečevati morebitno škodo na ostalih predmetih in objektih.
  • Varnost – Rušenje in demontaža lahko predstavljata tveganje za delavce in okolico. Upoštevanje varnostnih predpisov je za zagotovitev varnosti med izvajanjem teh postopkov.
  • Ločevanje materialov – Ključno je upoštevati okolijske, varnostne in trajnostne smernice ter sodelovati z usposobljenimi strokovnjaki, da se zagotovi uspešen in odgovoren izvedbeni proces.


Z lastnim kadrom izvajamo vse storitve v sklopu rušenja in demontaže, med tem pa smo
usmerjeni tudi v skrb za okolje. Z naborom izkušenih strokovnjakov vam pred izvedbo svetujemo
in predlagamo najučinkovitejšo izvedbo projekta. Storitve izvedemo na ključ, hitro in
kakovostno.

Vas zanima ponudba?
Za VSE aktivnosti poskrbimo mi.