Izsuševanje vlage

Izsuševanje vlage je postopek odstranjevanja prekomerne vlage iz gradbenih materialov, konstrukcij ali prostorov. Težave lahko povzroči ne zatesnjena cev, zlom materiala, zamašen odtok, pokvarjen stroj, preplavljena kad ali odprto strešno okno. Nastane tudi zaradi naravnih dejavnikov, kot so nevihte ali poplave ali pa zaradi neprimerno izpeljanih del – prevrtane vodovodne cevi, talna ogrevanja, poškodbe inštalacij zaradi mraza, prevelikega pritiska in podobno.

Voda tako namoči opremo, zidove in tlake, povzroči lahko celo propadanje konstrukcijskih materialov in v najslabšem primeru ogrozi trdnost objekta. Prekomerna vlaga v stavbah lahko povzroči številne težave, kot so plesen, poškodbe konstrukcije, slabša kakovost zraka in neprijeten vonj. Plesen negativno vpliva na zdravje uporabnikov objekta. Kakovost življenja se zaradi tega občutno poslabša, bivalno ugodje prav tako. Kako obsežna je škoda, je odvisno od količine vode in koliko časa je bila le-ta prisotna v hiši ali objektu. Odvisna je tudi od kakovosti materialov in gradnje.

Pristop in način sanacije je odvisen od različnih vrst vzrokov, kateri so našteti zgoraj in od vrst materialov. Pri izlivih vode iz vodovodnih cevi ali vdoru odpadnih voda, je običajno dovolj, da prostore očistimo in izsušimo, izjema so le okvare na ceveh, ki jih ne opazimo takoj. Ta voda pa lahko povzroči več škode, zato je pred izsuševanjem potrebna sanacija prizadetih elementov in materialov. Postopek izsuševanja vlage vključuje naslednje postopke:

1. Iskanje okvar na vodovodnih inštalacijah

Locira oziroma poišče se mesta okvar in puščanj na vodovodnih inštalacijah, odtočnih inštalacijah, inštalacijah centralnega ogrevanja, inštalacijah talnega gretja, na toplovodih in plinskih inštalacijah. Lociranje se izvaja v objektu samem in zunaj objekta.

Tehnike s katerimi se take preglede opravlja so pregled z endoskopijo, pregled s termografijo, plinsko tlačni preizkusi in meritve z akustičnimi metodami – tako je uspešnost lociranja mesta okvare več kot 98%.

2. Sanacija okvar

Puščajoča se sanira. Sanacijo je potrebno od ugotovitve okvare izvesti v najkrajšem možnem času.

3. Meritve vlage

Meritve vlage se lahko izvajajo v estrihih, stenah in ostalih materialih. Za meritev vlage v estrihih se uporablja postopek karbidne metode CM, ki je najnatančnejši in je osnova za naknadno polaganje talnih oblog.

4. Meritve vlage

Po končanih meritvah in izboru načina izsuševanja, se izsuši objekte, prostore, estrihe in stene zaradi posledic izliva vode, poplav, ali prekomerne gradbene vlage v materialih.

V našem podjetju izvajamo vse storitve in postopke v sklopu izsuševanja vlage, kjer vam naši
strokovnjaki na osnovi meritev svetujejo najprimernejši način sanacije za vzpostavitev v
normalno stanje. Pri tem uporabljamo kakovostne uveljavljene načine in postopke ter orodja.
strmimo k temu, da je čas med odkrito napako in izvedeno sanacijo čim krajši. Storitve izvedemo
na ključ, hitro in kakovostno.

Vas zanima ponudba?
Za VSE aktivnosti poskrbimo mi.