Reference - industrija
Splošna bolnišnica Novo mesto

izvedba odvodov tehnoloških vod in kemikalij, izvedba vročevoda trakt ena in dva

Krka Tovarna zdravil d.d.

izvedba tehnoloških cevovodov, izvedba in vzdrževanje hidrantnih cevovodov ter cevovodov za gašenje požara

Trimo d.d.

izvedba razvodov za poliol, izocianat, komprimiran zrak, vroče olje, investicijska in vzdrževalna dela

Vipap Videm Krško d.d.

izvedba komprimiranega zraka na remontu stroja za izdelavo papirja PS2

Revoz d.d.

zaradi pogodbenih obveznosti o vsebini projekta ne smemo zapisati

Istrabenz d.d.

zaradi pogodbenih obveznosti o vsebini projekta ne smemo zapisati

Papiroti d.o.o.

zaradi pogodbenih obveznosti o vsebini projekta ne smemo zapisati

Ustvarjamo celovite rešitve

  • prenova celotnih tehnoloških in instalacijskih sistemov
  • varilsko cevarske storitve na vseh vrstah cevovodov
  • specialistična varjenja po standardih
  • prevzem celotnih ali delnih vzdrževalnih del v podjetjih
  • celotna strojno instalacijska dela, vodovod, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje