S strokovnimi sodelavci, inovativnimi idejami, sodobnimi tehnologijami in vrhunskimi strokovnjaki na področju strojništva in energetike imamo proizvodnjo izdelkov in jih uspešno vgrajujemo v različne veje industrije (prehrambene, farmacevtske, kemijske, avtomobilske ter splošne specifične industrije posameznikov).

Industrijske kabine

Izvajamo industrijske kabine namenjene za proizvodni proces. Od novogradenj do optimizacij obstoječih že postavljenih enot, katere izvedemo od ideje in želje naročnika do končnega unikatnega produkta pripravljenega za proizvodni industrijski proces. Vse kabine so unikatne in služijo namenu doseči kvaliteten postopek obdelovanca od začetka do konca faze tehnološkega procesa v kabini.

Kabine izvajamo od optimizacij že izvedenih primerov do novo izdelanih zasnov, od idejne zasnove do izvedbe projektov, dobavo in izvedbo ter postavitve kabine, dobavo in izvedbo procesne tehnološke opreme, ureditev strojnih in energetskih instalacij z vso zahtevano specialno opremo, do ureditve vseh meritev, tehnične dokumentacije ter vseh ustreznih certifikatov.

Skratka enostavnejše povedano izvajamo in optimiziramo proizvodne »unikatne industrijske kabine po sistemu na ključ«. Omenjene kabine se uporabljajo v avtomobilski industriji, farmacevtski industriji, kemijski industriji, prehrambeni industriji ter vse splošni proizvodni industriji raznih posameznih proizvodnih podjetij.

Industrijske kabine na ključ

Proizvodne industrijske kabine izvajamo po sistemu ključ v roke. V začetni fazi prisluhnemo žejlam naročnika, v naslednji fazi pripravimo idejni projekt ga predstavimo naročniku, po potrditvi naročnika pričnemo z pripravo projekta. Po izdelavi projekta in potrditve naročnika, pričnemo z izvedbo del katere se delijo na faze. V njih izdelamo prostoru prilagodljivo vso opremo za delovna mesta ter vse medije in elektrifikacijo z krmiljenjem procesa. V njih izdelamo prostoru prilagodljivo vso opremo za delovna mesta ter vse medije in elektrifikacijo z krmiljenjem procesa.

V kabini izvedemo vsa statična, konstukcijska in ključavničarska dela, instalacijska dela (od ustrezne rekuperacije zraka v kabini, prezračevanja kabine, hlajenja kabine, ogrevanja kabine, izvedba zahtevnih in manj zahtevnih medijev v kabini (komprimiran zrak , demi vode, ogrevanje, hlajenje, plini - (dušik, kisik, argon...) oz. skratka vse medije kateri so potrebni na željo naročnika. Posledično izdelamo tudi vso elektrifikacijo z ustrezno procesu primerno varčno in nizkoenergijsko razsvetljavo ter vsem krmiljenjem razsvetljave. Celotno industrijsko kabino tudi optimiziramo in izdelamo krmiljenje celotnega procesa v kabini z ustreznimi proizvodnji primernimi industrijskimi krmilniki. Za celotni proces izdelamo tudi vse ustrezne predpisne in zahtevane meritve ter vso proizvodno industrijsko dokumentacijo.