Procesni in tehnološki industrijski sistemi

Izvedbo tehnoloških sistemov ter del, ki so povezana z zahtevnimi nerjavečimi cevovodi namenjeni predvsem za najzahtevnejši pretok medijev po najkakovostnejših cevovodih, tehnoloških sistemih in ostali opremi.

Dejavnosti izvajamo tako za farmacevtsko, kemično in prehrambeno kot tudi za splošno industrijo.

Ustvarjamo celovite rešitve

  • prenova celotnih tehnoloških in instalacijskih sistemov
  • varilsko cevarske storitve na vseh vrstah cevovodov
  • specialistična varjenja po standardih
  • prevzem celotnih ali delnih vzdrževalnih del v podjetjih
  • celotna strojno instalacijska dela, vodovod, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje